Suoraan sisältöön

Julkaistu 08.10.2020

Uusi tietoalusta tarjoaa tietoa alueista

Digitaalinen tietoalusta tutkialueita.fi kokoaa tietoa alueellisista eritysipiirteistä. Indikaattoreita väestöstä, työllisyydestä, aluetaloudesta, osaamisesta, hyvinvoinnista ja ympäristöstä voi tarkastella kunta-, ja seutukuntatasolla sekä ELY-keskustasolla.

Valtiokonttori on julkaissut yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Tutkihallintoa.fi-palveluun kokonaan uuden osion Alueet, jonka alta löytyvät aluekehityksen tilanneseurantaa aihealueista: väestö, työllisyys, aluetalous, osaaminen ja uudistuminen, terveys ja hyvinvointi sekä elinympäristö.

Aluekehityksen tilanneseurannan raportit pohjautuvat laajoihin tietokokonaisuuksiin. Raporteilla käytetyt tiedot ovat Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Opetushallituksen (Sotkanet), Verohallinnon, Traficomin ja työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia. Aluekehityksen seurannassa käyttäjä voi tarkastella kokonaisuuksia kunnittain, ELY-keskuksittaisen sekä seutukunnittaisen aluejaon mukaan.

Raporttien tekninen ylläpito on Valtiokonttorissa, tietosisällön osalta kysymyksiin vastaa työ- ja elinkeinoministeriö: aluekehitys(at)tem.fi.