Ennakointikoulutukset jatkuvat syksyllä 2019!

Etelä-Savon maakuntaliiton Esavoennakoi 360° -hanke järjestää syksyn 2019 aikana kolme iltapäivän mittaista tulevaisuuskoulutusta Mikkelissä. Koulutukset on suunnattu kaikille ennakoinnista ja tulevaisuustyöstä kiinnostuneille henkilöille ja ne ovat maksuttomia. Koulutusten vetäjät ovat oman osaamisalueensa huippuasiantuntijoita. Asiantuntijaluentojen lisäksi koulutukset sisältävät vuorovaikutteisia osioita, joissa valikoituja teemoja työstetään edelleen erityisesti Etelä-Savon kontekstissa.

Koulutusten ajankohdat ja teemat:

3.10. klo 12-15 Tiedolla johtaminen aluekehittämisessä, Kyyhkylä

7.11. klo 12-15 Aluetalouden tilannekuva aluekehittämisen tukena, Paukkula

ja 3.12. klo 12-15 Paikkariippumattomuus aluekehityksen resurssina, Saimaa Stadiumi

Tervetuloa osallistumaan koulutuksiin! Ao. linkistä löydät koulutusten sisällöt ja ilmoittautumislinkit. Ilmoittautuminen Lyytissä on alkanut.

Tulevaisuussalkku haltuun

  • 16.08.2019

Aineistopankki

Uusiutuvan energian näkymät 2019 (TEM)

Puutuoteteollisuuden näkymät 2019 (TEM)

Matkailualan näkymät 2019 (TEM)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkymät 2019 (TEM)

Liike-elämän palvelujen näkymät 2019 (TEM)

Elintarvikealan näkymät 2019 (TEM)

Luonnontuotealan toimialaraportti 2019 (TEM)

Matkailun toimialaraportti 2019

Uusiutuvan energian toimialaraportti 2018

Sote-alan toimialaraportti 2018

Puutuoteteollisuuden toimialaraportti 2018

Elintarvikealan toimialaraportti 2018 (TEM)

Majoitus- ja ravitsemustoimialan yritysten kehitys Etelä-Savossa 2010-2016 (ELY-keskus)

Etelä-Savon soteammattihenkilöstön selvitys

Pankki- ja rahoitusalan tulevaisuudennäkymiä (OP-ryhmä, Sari Heinonen)

Luonnontuoteala toimialaraportin valossa (TEM)

Elintarvikealan kasvunäkymiä (TEM)

Katsaus sote-palveluihin - mullistuksia ja näkymiä

Katsaus kaivosalan näkymiin Suomessa (TEM)

Liike-elämän palvelujen ja ohjelmistoalan kasvun näkymiä ja haasteita (TEM)

Uusiutuvan energian näkymiä ja kehittämistarpeita  (TEM)

Puutuotealan kasvunäkymiä (YM)

Matkailun kehitysnäkymiä (TEM)

Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymiä (OPH)

Vaihtoehtoisia skenaarioita maataloudesta vuoteen 2030 (LUKE)

Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialaraportti (TEM)

Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa (OPH)

Metsäalan osaamistarpeet (OPH)

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet (OPH)

Metsätoimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savossa

Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa - Tulevaisuusvisio 2020-luvulle