Etelä-Savon pk-yritysbarometri 1/2020

Tuoreimman pk-yritysbarometrin mukaan Etelä-Savon yrityksissä suhdannenäkymä on heikentynyt ja on lähellä naapurialueiden keskiarvoa. Yleisen suhdannenäkymän saldoluku Etelä-Savossa on 4, kun koko maassa se on 9. Henkilöstömäärää kuvaava saldoluku on 1, kun Suomen tasolla se on 9. Arvio liikevaihdon kannattavuudesta (saldoluku 14) kuluvana vuonna jää hieman koko Suomen keskiarvosta (saldoluku 22), mutta kannattavuuden sen sijaan arvioidaan pysyvän koko maan tasolla (saldoluku 10.). Suomen yrittäjien kyselyyn vastasi 120 eteläsavolaista yritystä.

Etelä-Savon pk-yritysbarometri 1/2020

  • 12.02.2020

Aineistopankki

Uusiutuvan energian näkymät 2019 (TEM)

Puutuoteteollisuuden näkymät 2019 (TEM)

Matkailualan näkymät 2019 (TEM)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkymät 2019 (TEM)

Liike-elämän palvelujen näkymät 2019 (TEM)

Elintarvikealan näkymät 2019 (TEM)

Luonnontuotealan toimialaraportti 2019 (TEM)

Matkailun toimialaraportti 2019

Uusiutuvan energian toimialaraportti 2018

Sote-alan toimialaraportti 2018

Puutuoteteollisuuden toimialaraportti 2018

Elintarvikealan toimialaraportti 2018 (TEM)

Majoitus- ja ravitsemustoimialan yritysten kehitys Etelä-Savossa 2010-2016 (ELY-keskus)

Etelä-Savon soteammattihenkilöstön selvitys

Pankki- ja rahoitusalan tulevaisuudennäkymiä (OP-ryhmä, Sari Heinonen)

Luonnontuoteala toimialaraportin valossa (TEM)

Elintarvikealan kasvunäkymiä (TEM)

Katsaus sote-palveluihin - mullistuksia ja näkymiä

Katsaus kaivosalan näkymiin Suomessa (TEM)

Liike-elämän palvelujen ja ohjelmistoalan kasvun näkymiä ja haasteita (TEM)

Uusiutuvan energian näkymiä ja kehittämistarpeita  (TEM)

Puutuotealan kasvunäkymiä (YM)

Matkailun kehitysnäkymiä (TEM)

Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymiä (OPH)

Vaihtoehtoisia skenaarioita maataloudesta vuoteen 2030 (LUKE)

Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialaraportti (TEM)

Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa (OPH)

Metsäalan osaamistarpeet (OPH)

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet (OPH)

Metsätoimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savossa

Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa - Tulevaisuusvisio 2020-luvulle

Etelä-Savon matkailun tulevaisuustarkastelu 2030

Etelä-Savon väestönmuutos- ja muuttoliikekatsaus 2020

Tulevaissuussalkku haltuun -koulutus I - Tiedolla johtaminen aluekehittämisessä

Etelä-Savon väestöennuste 2040

Etelä-Savon elinvoimamittaristo (päivitetty syyskuussa 2019)

Lomakiinteistökaupan kehitys 2008-2018 Etelä-Savossa ja koko maassa

Etelä-Savon kuntataloustiedot 2018 (päivitetty 10.6.2019)

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja

Robert Nemlanderin esitys Etelä-Savon tulevaisuusfoorumissa 14.2.2019

Etelä-Savon väestönmuutoskatsaus 2018

Ennakointityö Etelä-Savossa -tietoisku

Tiedolla johtaminen aluekehittämisessä (VNK raportti)

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus V: Kuluttajatrendit

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus V: Syväluotaus digitalisaatioon

Tee tulevaisuus! Pk-yrityksen ennakoinnin opas

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus IV: Ennakointi työhyvinvoinnin lähteenä

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus IV: Ennakointi verkostotyönä

Yrittäjyyden uudet suunnat (VNK selvitys)

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus III: Tilastot ja ennusteet

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus III: Ennakoinnin menetelmiä

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus II: Strateginen ennakointi

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus I: Mitä ennakointi on?

Etelä-Savon ennakoinnin toimintamalli

Etelä-Savon GPI (Genuine Progress Index)

Kansainvälistyvä Etelä-Savo -katsaus

Etelä-Savon ikääntymiskatsaus

Etelä-Savon skenaariot 2030

Etelä-Savon muuttoliikekatsaus

Tulevaisuuden muuttuvat osaamistarpeet