Uutisarkisto

Uusiutuvan energian osuus lievässä laskussa vuonna 2016

24.11.2017

TEM toimialaraportin mukaan uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on ollut kasvussa aina vuoteen 2015 saakka. 2016 koettiin kuitenkin pienin notkahdus, sillä huolimatta hakkeen kulutuksen kääntymisestä kasvuun laski uusiutuvan energian osuus vuonna 2016 39 prosenttiin, kun se vuonna 2015 oli 39,3 prosenttia.

TEM:in, Suomen Yrittäjien ja Finnveran yhteistyössä toteuttamassa pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavassa Pk-yritysbarometrissa uusiutuvan energian toimialan vastaajat arvioivat lähiajan yleiset suhdannenäkymät positiivisiksi, mutta kuitenkin heikommiksi kuin teollisuudessa ja palvelutoimialalla.

EU:n Suomelle asettama uusiutuvien energialähteiden 38 prosentin käyttötavoite energian loppukulutuksesta vuodelle 2020 saavutettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2014. Kansallisesti tätä maalia siirrettiin hallitusohjelmassa ja vuonna 2016 annetussa kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa 50 prosenttiin vuonna 2030. Energiaomavaraisuuden osalta tavoite on 55 prosenttia.

Uusiutuvan energian toimialaraportti (TEM)

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018