Uutisarkisto

Uusiutuvan energian osuus laski myös Itä-Suomessa v.2016

11.12.2017

Itä-Suomen energiatilaston mukaan uusiutuvan energian osuus laski vuonna 2016 Itä-Suomen maakunnissa 1,7 prosenttia ollen nyt 60,7 prosenttia primäärienergian kulutuksesta. Itä-Suomessa lämmitysöljyn osuus primäärienergian kulutuksesta oli 3 %. Lämmitysöljyn käyttömäärässä tapahtui edelliseen tarkasteluun 5 prosenttiyksikön nousu. Turpeen käyttö nousi lähes 200 GWh. Merkittävä muutos tapahtui myös uusiutuvan sähkön osalta, jonka osalta kirjattiin 444 GWH:n nousu.  

Vuonna 2016 Etelä-Savon uusiutuvan energian käyttöaste 48 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 49 prosenttia. Primäärienergiankulutus nousi hieman ollen nyt 8088 GWh. Etelä-Savossa ei ole kemiallista metsäteollisuutta, eikä näin ollen jäteliemien käyttöä. Energiaomavaraisuusaste Etelä-Savossa oli 41 %. Puuenergian käyttö laski kuten laajemminkin Suomessa, mutta muutoin muuta suurempaa muutosta maakunnassa ei energian käytössä tapahtunut.

Itä-Suomen energiatilasto 2016

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018