Uutisarkisto

Toimialojen kevään näkymät: Kasvua odotettavissa kaikilla aloilla

19.03.2018

Toimialojen kevään näkymät julkaistiin TEM Toimialapalvelun järjestämässä toimialojen kasvuseminaarissa 14.3.2018. Kevään 2018 näkymät on kerätty elintarvikealalta, liike-elämän palveluista, kaivosalalta, matkailualalta, puutuotealalta, sosiaali- ja terveyspalvelualalta ja uusiutuvan energian alalta. Suhdannenäkymätietoa kerätään kasvualoiksi määritellyiltä toimialoilta vuosittain.

Elintarvikealan kasvun ennakoidaan tulevan kulutuksen piristymisestä, kansainvälistymisestä ja uusiutumisesta. Viime vuonna päivittäistavarakaupan vähittäismyynti kasvoi 1,7 prosenttia ja Foodservice-tukkukauppa 1,8 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Vaikka elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat laskivat 0,9 prosenttia viime vuonna, pitkään jatkunut hintojen lasku kuitenkin hidastui loppuvuonna ja kääntyi lievään nousuun tammikuussa 2018.

Elinkeinoelämän kasvua tukeva liike-elämän palveluiden toimiala näyttää jatkavan positiivista kasvua tulevan kevään, kesän ja syksyn aikana. Kansantalouden kannalta merkittävien alojen kuten ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin, tuleva suunta ennakoi lisäksi laajemmin talouteen kasvua. Myös työvoimaa välittävien yritysten edessä ovat yhä kasvavat markkinat, vaikka usean alan kohdalla puhutaankin jo työvoimapulasta.

Kaivosalalla vuodesta 2018 on tulossa viime vuosia valoisampi. Maailmantalous on edelleen kasvu-uralla ja raaka-aineiden hinnat ovat vakiintuneet. Yhdysvaltojen teräs- ja alumiinitullit ovat kuitenkin huolestuttava merkki mahdollisesta kauppasodasta. Kotimaan kaivosinvestoinneissa on alkamassa selkeä kasvujakso. Malmitutkimukset piristyivät Suomessa vuoden 2017 aikana ja uusia lupahakemuksia jätettiin aiempaa enemmän. Hankkeilla houkutellaan Suomeen uusia tutkimusinvestointeja kymmenien miljoonien edestä.

Myös matkailuala on voimakkaassa kasvussa ja Suomi on saanut ennenäkemätöntä huomiota matkakohteena. Vuonna 2017 yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 5,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kasvu on ensisijaisesti perustunut majoitus- ja ravitsemispalveluiden kasvuun.

Myös puutuoteteollisuudessa liikevaihto on kasvanut merkittävästi. Eritysesti sahatuotteiden vienti on kasvanu. Kotimaisen rakentamisen elpyminen on siivittänyt kasvua muilla puutuoteteollisuuden aloilla. Alalla suurin osa tuotannosta jää kotimaahan.

Sosiaali- ja terveysalalla Sote-uudistus on siirtymässä konkreettisempaan vaiheeseen ja uudistus merkitsee uudenlaista toimintaympäristöä kaikille alan toimijoille. Uudistuksen jälkeisessä maailmassa yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden on toimittava palvelujärjestelmäkokonaisuutena. Tulevilla maakunnilla on myös ensiarvoisen tärkeä rooli kannustajana monituottajuuteen ja erikokoisten yritysten toimintaedellytyksien mahdollistajana alueellisesti.

Uusiutuvan energian käyttö näyttäisi kasvavan uuteen ennätykseen vuonna 2018. Eniten lisääntyy metsäteollisuuden sivutuotteilla tuotettu energia, joka edustaa yli 60 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Uusiutuvan osuutta kasvattavat myös puupolttoaineiden käytön ja tuulivoiman lisääntyminen sekä liikenteen biopolttoaineet ja lämpöpumput, joiden kokonaislukumäärä lisääntyy vuosittain noin 60 000 pumpulla.

Kevään 2018 toimialojen näkymät ovat luettavissa kokonaisuudessaan TEM Toimialapalvelun sivuilla.

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018