Uutisarkisto

Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa

19.04.2018

Etelä-Savon maakuntaliiton ja Ennakointiverkko -hankkeen 19.4.2018 järjestämässä matkailun osaamistarvefoorumissa keskusteltiin matkailutoimialan tilasta, näkymistä ja osaamistarpeiden kehittymisestä. Tilaisuuden alustajina toimivat Susanna Jänkälä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta (Matkailualan näkymiä) sekä Katja Pasanen Itä-Suomen yliopistosta (Matkailualan osaamistarpeet ja vetovoima Euroopassa). Etelä-Savossa matkailualalla korostuvat osaamistarpeet ovat hyvin samankaltaisia kuin muualla maailmassa, Euroopassa ja Suomessa. Lisäksi maakunnan hajanainen rakenne sekä alueen yritysten pienuus tuovat omat kehittämishaasteensa matkailutoimialan kehittämiseen. Etelä-Savossa on viime vuosina osattu tarttua hyvinvointimatkailun ja ruokamatkailun trendeihin. Sen sijaan kestävä/vastuullinen matkailu on maailmalla edelleen alihyödynnetty trendi, johon alueella voitaisiin hyvin tarttua ja muuttaa se kilpailueduksi. 

Matkailualalla osaavan työvoiman saatavuuden haasteita ovat kohtaanto- ja kannustinloukkuongelmat, yritysten palkanmaksukyky, epäsäännölliset ja sesonkiluonteiset työt sekä työntekijöiden asumiseen liittyvät ongelmat. Alan vetovoimaisuuden haasteena on nuorten tietämättömyys alan tarjoamista monipuolisista urapoluista ja kehittymismahdollisuuksista. Alan kehittämishaasteita meillä ja muualla ovat ympärivuotisten ja monipuolisten palvelupakettien kehittäminen sekä koko matkaketjun saavutettavuuteen (myös digitaalisesti) panostaminen.
Yritysten ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyön tiivistäminen osaamistarpeiden kartoittamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, ja ennakoinnin tulee ulottua myös pidemmän aikavälin muutosten hahmottamiseen.

Listaa matkailualalla korostuvista osaamistarpeista:

  • Pehmeät ja monialaiset taidot: asiakkaiden kuuntelu, asiakkaan tarpeiden havainnointi/ palvelumuotoilu, joustaminen ja reagointi, yhteistyö- verkostoitumistaidot, analyyttisen ajattelun hallinta. 
  • Teknologinen osaaminen/ digiosaaminen: Palvelukonseptin digitaalinen hallinta, verkkoanalytiikka, verkkomarkkinointi ja -myynti, onlineläsnäolo, sosiaalinen media ja ohjelmointi, robotiikka ja automatiikka, osaaminen digialustojen/bisnesohjelmistojen/myyntikanavien/maksupalvelujen hyödyntämiseen, myös mobiilissa, toiminta palvelurobottien kanssa ja niiden ohjaaminen. Villi kortti: matkaillaanko tulevaisuudessa enää lainkaan muuten kuin virtuaalisesti?
  • Liiketoiminta -ja yrittäjyysosaaminen: Talousosaaminen, ostamisosaaminen, tuotteistamis- ja hinnoitteluosaaminen, palvelujen paketointi, palvelukokemus ja sen mittaaminen, yrittäjämäinen toimintatapa, yrityksen perustamis- ja liiketoimintaosaaminen.
  • Elämystuotanto: tuotteet ja palvelut tarinoina, sisällöntuotanto, sisältömarkkinointi. Elämyksellinen tuote ja sisällöt netissä ovat erottautumiskeino ja kilpailutekijä. 
  • Kansainvälisyys-, kieli- ja kulttuuriosaaminen: Monipuolinen kielitaito, monikulttuurisuuden havainnointi ja kulttuuriosaaminen, maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen (esimerkiksi Savonlinnassa ollut kysyntää kiinan ja arabian kielen osaajille). Villi kortti: Koulutetaanko tulevaisuudessa matkailuosaajia enää lainkaan suomen kielellä?
  • Työelämätaidot työelämän lakitietous, muutosvalmius, oppimaan oppiminen, tiedonhaun osaaminen, omien vahvuuksien hyödyntäminen ja kehityskohteiden näkeminen, aikaisemman osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen, verkostomaisen toiminnan omaksuminen.
  • Tehtäväkohtainen substanssiosaaminen 

Lisäksi keskusteltiin siitä, onko korostuvien ”yleis”osaamistarpeiden osalta kyse opetettavista asioista vai enemminkin ihmisten henkilökohtaisista ominaisuuksia, asenteesta ja motivaatiosta. Osaamistarpeet ovat etenkin pienissä yrityksissä monipuolisuutta vaativia, ja edellyttävät nuorilta itseohjautuvuutta ja kypsyyttä. Moniosaajille on siis tarvetta matkailusektorilla, vieläpä sellaisille, joilla olisi osaamista myös muille toimialoille, jossa työllistää itsensä sesongin ulkopuolella. Tarvitaan myös tukikeinoja elinikäiseen oppimiseen, jotta osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja päivittämiseen ”ei palaisi loppuun”.

Susanna Jänkälän esitys

Katja Pasasen esitys

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018