Uutisarkisto

Etelä-Savon soteammattihenkilöstön selvitys: Maakunnassa valmistuvien lähi-ja sairaanhoitajien työllistyminen Etelä-Savoon on varmistettava paremmin ja ammattilaisia on houkuteltava myös muualta Suomesta

07.05.2018

Etelä-Savossa valmistuvien lähi- ja sairaanhoitajien työllistyminen maakuntaan on varmistettava paremmin ja näyttää siltä, että ainakin Pieksämäelle on houkuteltava muualtakin osaavaa työvoimaa, käy ilmi Etelä-Savon TE-toimiston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen laatimasta "Terveys- ja sosiaalipalvelujen ammattihenkilöstön rekrytointi- ja osaamistarpeet lähivuosina Etelä-Savossa" kertoo ennakointiasiantuntija Merja Toijonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Rekrytointitarve saattaa ylittää maakunnassa valmistuvien lähi- ja sairaanhoitajien tarjonnan

Osana "Terveys- ja sosiaalipalvelujen ammattihenkilöstön rekrytointi- ja osaamistarpeet lähivuosina Etelä-Savossa" selvitystä Etelä-Savon TE-toimiston ja ELY-keskuksen asiantuntijat haastattelivat vuodenvaihteessa 2017/2018 terveys- ja sosiaalipalvelujen työnantajien edustajia. Selvitys kattoi yli 100 toimipaikkaa ja noin 80 % koko terveys- ja sosiaalipalvelujen työssä olevasta ammattihenkilöstöstä.

Seuraavien viiden vuoden aikana lähihoitajia arvioitiin rekrytoivan yhteensä 264 (koko alalle yleistettynä noin 320 kpl) ja sairaanhoitajia 135 (koko alalle yleistettynä runsaat 150 kpl). Näiden arvioiden perusteella Etelä-Savossa valmistuvien lähi- ja sairaanhoitajien määrä riittäisi maakunnan tarpeisiin. Edellytyksenä on, että suuntautumisalat ja asuinpaikat osuvat yksiin tarjolla olevien työpaikkojen kanssa.

- Kuitenkin alalla työskentelevien ikärakenteeseen ja sen perusteella ennakoitavaan eläkepoistumaan peilattuna haastatteluissa saadut arviot rekrytoitavien määristä vaikuttavat varsin varovaisilta. Alan työvoiman kysyntä- ja tarjontatilanne tulee olemaan huomattavasti haastavampi, toteaa Toijonen.

Samaan johtopäätökseen tullaan, kun tarkastellaan työnvälitykseen ilmoitettujen työpaikkojen määrää. Vuoden 2017 aikana Etelä-Savon TE-toimiston kautta haettiin 705 lähihoitajaa ja 354 sairaanhoitajaa. Molempien ammattiryhmien rekrytointimäärä kaksinkertaistui edellisvuodesta. Näistä työpaikoista osa on määräaikaisia, mutta myös vakituisten, yli 12 kk kestävien sairaanhoitajan työpaikkojen määrä kasvoi. Sairaanhoitajien rekrytointi yli 12 kk kestäviin työsuhteisiin nelinkertaistui työnvälityksessä edellisvuoteen verrattuna (185:een) ja vakituisten lähihoitajan työpaikkojen määrä kaksinkertaistui (336:een), painottaa Toijonen.

Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialan työvoiman saannin turvaamiseksi tarvitaan aktiivisia toimia

- Näiden lukujen perusteella tarvitaan Etelä-Savon suuntaan liikkuvuutta edistäviä kampanjoita, vähintään nykyisen tasoisia opiskelijamääriä ja kannusteita siihen, että täällä opiskelevat jäisivät Etelä-Savoon töihin. Työnantajahaastatteluissa tuli vahva viesti myös siitä, että opiskelijavalinnoissa pitää käyttää soveltuvuustestejä, muistuttaa Toijonen. Työvoimakoulutuksena toteutettavissa alan koulutuksissa, kuten hoiva-avustaja, on yhtenä valintaperusteena soveltuvuusarvio.

Viidennes Etelä-Savon työpaikoista on terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla

Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla työskenteli vuoden 2015 lopussa Etelä-Savossa noin 11 600 henkilöä. Noin 22 % kaikista Etelä-Savo työpaikoista on tällä toimialalla. Toimialan osuus kaikista työpaikoista on suurin Pieksämäen seutukunnassa, noin 25 % - Pieksämäen kaupungissa peräti 29 %. Terveys- ja sosiaalipalvelujen ammattihenkilöstöä on vuoden 2014 tilastotietojen mukaan Etelä-Savossa vajaat 9 200 työntekijää.

Lähihoitajaksi valmistuvista työllistyy Etelä-Savoon useampi kuin valmistuvista sairaanhoitajista

Opetushallituksen sijoittumistilastoista on mahdollista nähdä mihin Etelä-Savossa valmistuneet lähi- ja sairaanhoitajat ovat työllistyneet. Vuosina 2011 - 2015 Etelä-Savossa tutkinnon suorittaneita lähihoitajia oli yhteensä yli 1 200. Lähihoitajaksi valmistuvat työllistyvät Etelä-Savoon paremmin kuin sairaanhoitajaksi valmistuvat.

Etelä-Savon oppilaitoksissa lähihoitajakoulutuksen aloittajamääriä on kasvatettu yli 400:aan  vuodessa. Viime vuosina sairaanhoitajan koulutuksen aloittaneita on Etelä-Savossa ollut runsaat 200 vuodessa. Lisäksi vuosittain aloittaa muutamia kymmeniä henkilöitä sairaanhoitaja ylempi AMK-koulutuksen. Tässä selvityksessä ei ole ollut käytettävissä tilastotietoja siitä, paljonko eteläsavolaisia opiskelee lähi- tai sairaanhoitajaksi muissa maakunnissa. Tällä tiedolla olisi merkitystä, sillä kokemuksen mukaan opiskelijat varsin usein hakeutuvat töihin joko opiskelupaikkakunnalle tai kotipaikkakunnalleen.

Lisätietoja:

Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. +358 295 024 165

Kari Joutsalainen, palvelujohtaja, Etelä-Savon TE-toimisto, puh. +358 295 044 054

Linkki Terveys- ja sosiaalipalvelujen ammattihenkilöstön rekrytointi- ja osaamistarpeet lähivuosina Etelä-Savossa- selvitykseen.

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018