Uutisarkisto

Kauppa ja palvelualat digimurroksessa

31.08.2018

Kaupan ala on suuri työllistäjä Suomessa, mutta työpaikkoja on viime vuosina kadonnut automatisaation myötä. Tällä hetkellä vallitseva hyvä suhdannevaihe on kuitenkin 
tuonut hetkellisen kasvupiikin vähittäiskaupan  työllisyystrendiin. Hiipumisen ennakoidaan alkavan jälleen vuonna 2019 ja alan työllisyyden kääntyvän 2020 jälkeen 
laskuun. Vähittäiskaupan trendi liikevaihdolla mitattuna on ollut kasvusuuntainen, mutta jo pitkään hidas. Vähittäiskauppa tulee kohtaamaan vuoteen 2020 mennessä vielä suuremman digitaalisen murroksen kuin mitä sillä on takanaan tähän mennessä. Digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet kysynnän ja tarjonnan yhdistämiseksi tuovatkin tulevaisuudessa uusia toimijoita vähittäiskaupan arvoketjuun.

Palvelualoista erityisesti matkailu on kasvuala. Nykyisellään Suomella on 0,45 prosentin osuus Euroopan matkailusta ja 0,23 prosentin osuus maailman matkailusta. Matkailun ennakoidaan kasvavan globaalisti 1,3 miljardista saapumisesta 1,8 miljardiin saapumiseen vuoteen 2030 mennessä. Kilpailu potentiaalisesta kasvusta on kuitenkin erittäin kovaa. Ympäristö-, ilmasto- ja energiakysymysten noustessa yhä keskeisempään asemaan sekä puhtaan veden ja ilman, turvallisen ruoan sekä ruuhkattomuuden lisätessä kulutuskysyntää vastuullisen matkailun edelläkävijyys voisi tulevaisuudessa olla Suomen valttikortti. Myös kotimaan matkailun lisääminen tarvitsee panostusta: suomalaiset ovat nykyisellään EU:n aktiivisimpia ulkomaanmatkailijoita kotimaan matkailun jäädessä vähemmälle.

Kaupan ja palvelualojen tulevaisuuden näkymiin vaikuttavia trendejä ovat myös alustatalouden nousu, väestön ikääntyminen sekä osaavan työvoiman saatavuusongelmat. Yksilöllisyys trendinä kasvaa ja asiakkaat vaativat yhä henkilökohtaisempia, juuri heidän tarpeidensa mukaisia palveluja. Kaupan ja palvelualojen toimijoiden tuleekin kyetä uudistumaan murroksessa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen ja muuttamalla haasteet kilpailueduksi.

Kaupan ja palvelujen alalla vallitsevia trendejä:

-Kansainvälistyminen
-Digitaalisuus
-Aitous ja luonnollisuus
-Kotimaisuus ja paikallisuus
-Helppous, vaivattomuus ja nopeus
-Ajasta ja paikasta riippumattomuus
-Vastuullisuus, eettisyys ja ekologisuus
-Yksilöllisyys
-Läpinäkyvyys ja avoimuus
-Hyvinvointi ja terveellisyys
-Kumppanuus ja ekosysteemimallit

Kaupan ja palvelualojen tilaa ja näkymiä, mahdollisuuksia ja haasteita ennakoitiin Etelä-Savon kauppakamarin järjestämässä Kaupan ja palvelualojen kesäpäivässä Mikkelissä 28.8. Tilaisuudessa alustivat SOK:n pääjohtaja, vuorineuvos Taavi Heikkilä, Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi. Tilaisuuden vetäjänä toimi Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen ja keskustelua luotsasi Etelä-Savon kauppakamarin Kaupan- ja palvelualan valiokunnan puheenjohtaja Markus Vesterinen.
Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018