Uutisarkisto

Pk-yritysbarometri: Etelä-Savon yritysten näkymät heikentyneet keväästä

11.09.2018

Suomen yrittäjien, Finnvera Oyj:n ja TEMin syksyn 2018 Pk-yritysbarometrin mukaan Suomen Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat kevään 2018 tilannetta heikommat. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +27, kun se viime keväänä oli +35. Etelä-Savon alueella tilanne nähdään kevään 2018 tilannetta selvästi heikompana saldoluvun ollessa nyt +12, kun luku keväällä oli +23. Suhdanteiden heikkenemistä ennakoi alueella selvästi useampi kuin keväällä.

Etelä-Savon alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen  jäävät myös heikommiksi kuin keväällä. Saldoluvuksi muodostuu +5, kun se keväällä oli +10. Myös koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+14) perusteella hieman heikommat kuin keväällä 2018 (+17). Odotuksista huolimatta suuri enemmistö eli noin 72 % koko maan ja 77 % eteläsavolaisista pk-yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen henkilömääränsä. Työllistämismahdollisuuksia vaikeuttaa osaltaan se, että palkkojen odotetaan nousevan hieman nopeammin kuin lopputuotehintojen.

Barometristä käy ilmi myös muun muassa se, että Etelä-Savossa koetaan pahimpana esteenä kehittämiselle yleinen suhdannetilanne sekä työvoiman saatavuus ja muut resurssitekijät.

Koko Etelä-Savon pk-yritysbarometri on luettavissa täällä.

Raportit ovat luettavissa kokonaisuudessaan:
https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-22018-593907

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018