Uutisarkisto

Etelä-Savon ammattibarometri: Työvoiman kysyntä ja tarjonta vaihtelevat rajusti seutukunnittain

15.10.2018

Työllisyyden paraneminen näkyy edelleen Etelä-Savon työmarkkinoilla. Työvoiman kysyntä- ja tarjontatilanne vaihtelee erilaisesta elinkeinorakenteesta johtuen seutukunnittain - Pieksämäen seutukunnassa työvoiman tarjonta on niukinta. Työvoiman kysynnän vilkastuminen on tuonut esiin sen, että tarjolla olevan työvoiman ammattitaito, henkilökohtaiset ominaisuudet ja työtoiveet eivät enää niin helposti kohtaa työnantajien odotuksia. Avustaviin tehtäviin löytyy tekijöitä, mutta itsenäistä työotetta edellyttäviin tehtäviin tekijöiden löytäminen on haasteellisempaa.

Edelleen pulaa sairaanhoitajista ja lähihoitajista sekä rakennusmestareista - myyjistä ja toimistotyöntekijöistä ylitarjontaa

Työttömien toimistotyöntekijöiden määrä on huomattavasti vähentynyt, vaikka myös toimistoalan työtehtävien tarjonta samaan aikaan on vähentynyt. Alalta on hakeuduttu töihin työllistävämmille aloille, kuten hoiva-alalle, kertoo ennakointiasiantuntija Merja Toijonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Sosiaali- ja terveysalalla työvoiman kysyntä on vilkasta ja se ylittää erityisesti Pieksämäellä ammattitaitoisen ja soveltuvan työvoiman tarjonnan. Tämän alan ammateissa TE-toimiston asiakkaina on enää vähän työnhakijoita. Etelä-Savon TE-toimistolla ja ELYllä on tehty selvitys tämän toimialan työvoima- ja osaamistarpeiden lähivuosien kehittymisestä, kertoo Toijonen. Isoja ammattiryhmiä tällä alalla ovat lähihoitajat ja sairaanhoitajat. Näissä ammateissa myös vaihtuvuus on suurta. Työpaikkoihin haetaan tarjokkaita yhä laajemmalta alueelta, mutta näissä ammateissa on niukasti soveltuvia hakijoita läpi Suomen. Myös sosiaalityöntekijöiden ja puheterapeuttien työpaikkoja on ollut vaikea täyttää.

Rakennusalalla kysyntä on vilkasta erityisesti Mikkelin seutukunnassa, mutta työllisyys on parantunut alan eri ammattiryhmissä. Rakennusalalla on tyypillisesti vahva kausivaihtelu. Erityisesti maanrakennusala vilkastui viitostien rakentamisen alkaessa. Rakennusmestareista arvioidaan olevan jatkuvasti pulaa. Hitsaajista on pulaa Mikkelin ja Pieksämäen seuduilla, Savonlinnan seudulla on osaajat löydetty silloin, kun heitä on TE-toimiston kautta haettu.

Henkilökohtaisten avustajien paikkoja on ollut aikaisemmin vaikea täyttää työsuhteiden osa-aikaisuuksien takia. Aktiivimallin myötä näiden työpaikkojen täyttyminen on helpottunut.

Palvelukeskustyöntekijöiden paikkojen täyttyminen on suurelta osin sidoksissa alan palkkausjärjestelmään. Pelkkä provisiopalkka ei houkuttele, koska ansio voi vaihdella rajusti eri kuukausina.

Kohtaanto-ongelmat näkyvät jo myös Etelä-Savossa

Kohtaanto-ongelmat ovat tosiasia myös Etelä-Savossa. Kohtaanto-ongelmissa on mm. kärjistäjien kysymys on siitä, että ihan nuoret eivät vielä osaa tarpeeksi ja ikääntyneet eivät enää sopeudu uusiin työtapoihin. Osatyökykyisten tarjoamaa työpanosta ei osata arvostaa. Myös alan, ammatin ja yksittäisen työnantajan houkuttavuudessa voi olla puutteita. Halu ja mahdollisuus tehdä vuorotyötä, työmatkahankaluudet, osa-aikatyö tai työtehtävien fyysinen raskaus voi työntää pois alalta. Alueellisen liikkuvuuden mahdollisuuksia rajoittaa se, että puolisollekin pitää löytyä työpaikka. Se ei pienillä alueellisilla työmarkkinoilla ole aina helppoa.

Oppilaitoksista ei valmistu työnantajille täsmäosaajia eikä osaajia ole TE-toimistossakaan aina valmiina saatavissa. Ongelman ratkaisuksi tehdään entistäkin tiiviimpää yhteistyötä työhallinnon, elinkeinoelämän ja koulutuksenjärjestäjien välillä. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä koulutuksenjärjestäjät kehittävät laaja-alaisempia ja yksilöllisimpiä opintopolkuja niin ammatillisella kuin korkea-asteella. Jo työelämässä olevien osaamista kehitetään täydennyskoulutuksilla ja työhallinnolla on tarjolla lyhytkestoisia, yrityslähtöisiä rekrykoulutuksia uusien työntekijöiden koulutukseen. Mitä ennakoivammin ollaan liikkeellä, sitä varmemmin koulutushanke myös onnistuu.

- Uhkana on, että väestöä menettäviltä alueilta vähennetään koulutuspaikkoja ja siirretään niitä Etelä-Suomen tarpeisiin. Etelä-Savon kehittymisen näkökulmasta on olennaista, että koulutusta tarjotaan tulevaisuudessa ainakin maakunnan strategisille aloille (ruoka, vesi, metsä) sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen, painottaa Toijonen.

Mikkelin seudulla on metallin osaajista edelleen pulaa

Mikkelin seutukunnassa (Mikkeli, Kangasniemi, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala) on syyskuun 2018 ammattibarometrin mukaan todettu olevan rekrytointivaikeuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen eri ammattien työntekijöistä, erityisopettajista, metallityöntekijöistä, rakennusalan työnjohtajista, metsätaloustyökoneiden kuljettajista, siivoojista, ravintola-ja suurtaloustyöntekijöistä sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä. Vaatimus itsenäisestä työotteesta korostuu.

Suurimpia ylitarjonta-ammatteja ovat toimistotyöntekijät sekä myyjät. Näissä ammateissa työpaikkojen määrä on jatkuvasti vähentymässä. Atk-tukihenkilöitä on paljon työttömänä, samoin lastenhoitotyöntekijöistä ja koulunkäyntiavustajista on ylitarjontaa.

Pieksämäen seudulla työvoiman kysyntä ja tarjonta parhaiten tasapainossa

Pieksämäen seutukunnassa (Pieksämäki, Joroinen, Juva) työvoiman kysyntä on suhteessa tarjontaan vilkkainta Etelä-Savon seutukunnista. Pieksämäen kaupungissa on jatkuvasti tarjolla työtä lähihoitajille ja sairaanhoitajille, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Sosiaali- ja terveysalalle on tullut viime vuosina lisää uusia työpaikkoja. Toimialalta eläköityy paljon työntekijöitä ja työvoiman saatavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi kannustaen alueelliseen liikkuvuuteen. Tekijöitä on haettu oman maakunnan lisäksi ainakin Keski-Suomen ja Pohjois-Savon suunnasta. Haasteena on, että samoista ammattityöntekijöistä on usein pulaa koko Suomessa.

Pieksämäen seutukunnan kolmessa kunnassa on omanlaisensa työpaikkarakenne. Osaavan työvoiman vajetta arvioidaan olevan lähihoitajista ja sairaanhoitajista, hitsaajista, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä, ravintola- ja suurtalousalan osaajista (Pieksämäki), elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöistä (Juva). Niukkuutta on myös muista sosiaali-ja terveyspalvelujen ammattityöntekijöistä. Ylitarjontaa on moottoriajoneuvojen asentajista ja korjaajista, sähköasentajista ja yleissihteereistä.

Savonlinnan seudulla työvoiman kysyntä vilkastunut

Savonlinnan seutukunnassa (Heinävesi, Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava) löytyy hyvin työntekijöitä missä tahansa ammatissa, vaikka työn kysyntänäkymät ovat vuosikausiin valoisimmat. Hitsaajien tarvetta selvitettäessä on ilmennyt, että työvoimaa löytyy, kun sitä haetaan TE-toimiston kautta. Sähköasentajien kohdalla on kohtaanto-ongelmaa, kun samaan aikaan raportoidaan työvoiman ylitarjonnasta ja saatavuusongelmista. Savonlinnan seutukunnassa on runsas ylitarjonta myyjistä sekä kirvesmiehistä. Ylitarjonta-ammatteja on enemmän kuin muissa seutukunnissa.

Lisätietoja:
ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus, puh 0295 024 165

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018