Uutisarkisto

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!

28.08.2019

Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.

Etelä-Savossa tehdään vapaa-ajan asumiseen tarkoitettujen kiinteistöjen kauppoja toiseksi eniten koko maassa, heti Varsinais-Suomen jälkeen. Kaikkiaan Etelä-Savossa tehtiin 579 ns. lomakiinteistökauppaa vuonna 2018, kun mukaan luetaan sekä rakennettujen että rakentamattomien ja omarantaisten sekä ilman rantaa olevien tonttien kaupat. Kun tarkastellaan pelkästään rantatonttien (mökeillä tai ilman) kauppoja, on Etelä-Savo kauppamäärällä mitattuna Suomen vetovoimaisin.

Etelä-Savossa omarantaisen mökin kaupan mediaani (keskihinta) kaavoitetulla alueella on 83 500 euroa. Parhaimman hinnan saa Puumalassa ja Mäntyharjulla sekä näiden jälkeen Sulkavalla ja Mikkelissä. Tämä kertonee siitä, että arvo säilyy muita alueita paremmin isojen vesistöjen läheisyydessä ja pääkaupunkiseudulta katsoen helposti saavutettavilta alueilta. 

Vuoteen 2008 verrattuna sekä lukumäärä että hinta ovat tulleet reilusti alaspäin ja yhtenä keskeisenä selittävänä tekijänä on venäläisten tekemien kiinteistökauppojen hiipuminen. Vuodet 2007 ja 2008 olivat venäläisten tekemien kauppojen huippuvuosia.

Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastojen pohjalta voi kaikkinensa todeta, että eteläsavolaisilla kunnilla on edelleen vetovoimaa vapaa-ajan asumisen alueena. Mikkeli johtaa koko maan tilastoa, kun katsotaan yleis- ja ranta-asemakaava-alueille sijoittuvien omarantaisten mökkien kauppoja. Kaikkiaan suosituimman 20 kunnan joukossa on peräti kuusi (6) eteläsavolaista kuntaa. Kaupan viime vuosien kasvu ei kuitenkaan näy hintojen nousuna.

Kaupankäynnin suosiossa ovat eritoten kohteet, joille on jo rakennettu. Rakennettujen mökkitonttien kauppaa edistänee se, että halutaan ostaa mieluummin kesämökkitontti valmiilla infralla kuin kokonaan rakentamaton. Vaikka vanhan tilalle rakennettaisiin kokonaankin uutta, on tontilla silti valmis infrastruktuuri, kuten tiet, vesihuolto, kaivo ja piha-alue.

Lomakiinteistöjen kauppa on maakunnalle tärkeä vetovoimaindikaattori. Etelä-Savo ennakoi -hankkeessa Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastojen pohjalta koottu katsausn kokoaa yhteen maakunnittaisen ja kunnittaisen hintakehityksen sekä kauppamäärien kehityksen. Lisäksi on tarkasteltu ulkomaalaisten tekemien kiinteistökauppojen kehitystä. Lopuksi pohditaan lomakiinteistökaupan kehitystä tulevaisuudessa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  

Kautsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018