Uutisarkisto

Hallituksen tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta

01.08.2017

Valtioneuvosto antoi 8.6.2017 eduskunnan käsittelyyn tulevaisuusselonteon 1. osan ”Jaettu ymmärrys työn murroksesta”. Selonteko avaa teemaa viiden keskeisen muutoskulun kautta:  työn sisällöt ja käytännöt, työnantajan ja työntekijän välinen suhde, toimeentulo, osaaminen sekä yhteiskuntaan kiinnittyminen. Työn murroksessa on ajateltava uudelleen käsityksiä niin työn ja toimeentulon yhteydestä kuin palkkatyön ja yrittäjyyden rajoista. Selonteko käsittelee työn tulevaisuutta noin 20 vuoden aikajänteellä.

Työn taustalla on VTT Oy:n selvitys Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta, jossa toteutettiin laaja aihepiirin kirjallisuuskatsaus sekä järjestettiin työpajoja, seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja asiantuntijatapaamisia.

Nykyhallituskaudella tulevaisuusselonteko toteutetaan kahdessa osassa. Kesällä 2018 julkaistavassa selonteon toisessa osassa etsitään valmiuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja työn murroksen haasteisiin.

Tulevaisuusselonteon 1. osa

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018