Uutisarkisto

Pk-yritysbarometri: Etelä-Savon suhdannenäkymät heikentyneet

12.09.2017

Suomen yrittäjien syyskuussa julkaiseman pk-yritysbarometrin mukaan eteläsavolaisissa pk-yrityksissä odotukset lähiajan suhdannenäkymistä ovat selvästi kevättä heikommat. Vastaajista 15 % arvioi suhdannenäkymien huononevan ja paranemista odottaa 37 %, kun valtakunnallisesti lähiajan suhdannenäkymät ovat jatkuneet positiivisina alkuvuodesta 2017 ja koko maan pk-yrityksistä lähes puolet arvioi suhdanteiden paranevan ja vain 9 % huononevan.

Etelä-Savo eroaa barometrin tulosten mukaan useilla osa-alueilla muusta maasta. Eteläsavolaisten pk-yritysten investointihalukkuus on alhaisella tasolla, mikä kertoo että pk-yritykset eivät usko talouden kasvun kehitykseen pidemmällä aikavälillä. Pk-yritysten kapasiteetin käyttöaste maakunnassa romahti kevään tasosta, kun valtakunnallisesti on pysytty samassa. Etelä-Savossa odotukset liikevaihdon kehityksestä, kannattavuudelle ja vakavaraisuudelle ovat laskeneet eteläsavolaisissa yrityksissä muuhun maahan verrattuna.

Etelä-Savossa barometrikyselyyn vastasi 101 yritystä.

Pk- yritysbarometri 2/2017

Etelä-Savon seutukalvot

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018