Suoraan sisältöön

Osaamisen tulevaisuus Etelä-Savossa vuonna 2040

Vuoden 2023 aikana Etelä-Savossa toteutetaan sähköisillä menetelmillä osaamisen tulevaisuus Etelä-Savossa vuonna 2040 -kokeilu. Kokeilun tavoitteena on rakentaa Etelä-Savon osaamisen tulevaisuuskuvia vuodelle 2040, samalla kartoittaen osaamiseen liittyviä tulevaisuuden trendejä Etelä-Savon näkökulmasta. Lisäksi kokeilun kautta pyritään paremmin hahmottamaan osaamistarpeiden ennakointiin tarvittavia rakenteita Etelä-Savossa, oleellisia toimijaverkostoja, oleellisia alueen toimijoita, sekä aiheen kannalta hyödyllisiä tietolähteitä.

Ensimmäinen kierros toteutetaan aikavälillä 23.2.2023 - 31.7.2023: Linkki ensimmäiseen kierrokseen Huom! Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kolmelle vastaajalle tulevaisuusaiheinen kirjapalkinto.

Toinen täydentävä kierros toteutetaan aikavälillä 1.9.2023 - 31.10.2023

Tuloksia käsitellään marraskuussa järjestettävässä Kohtaantofoorumin työpajassa.

Ensimmäinen kierros

Ensimmäinen kierros jakautuu kolmeen osioon, joissa vastaaja voi vastata joko kaikkiin osioihin tai vain haluaaminsa kohtiin. Osioiden kaikki kysymykset ovat vapaaehtoisia ja vastaajat voivatkin valikoida itse haluamansa kohdat.

Osio 1: Tulevaisuuden osaamistarpeet vuonna 2040 rakentaa pohjatietoa syksyllä 2023 järjestettävään Kohtaantofooruumiin, jossa kuvaa osaamisen tulevaisuudesta Etelä-Savossa vuonna 2040. Osiossa osaamisen tulevaisuutta kartoitetaan erilaisten tulevaisuuden trendien, sekä skenaarioiden kautta.

Osio 2: Osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamalli Etelä-Savossa täydentää Punos -hankkeessa tuotettua verkostokarttaa Etelä-Savon osaamisen ympärillä toimivista verkostoista ja alueellisista toimijoista. Osiossa verkostokarttaa pääsee täydentämään ja lisäksi miettimään aiheen kannalta oleellisimpia toimijoita tai toimijaverkostoja osaamisen teeman ympärillä Etelä-Savossa. Verkostokartta on nähtävillä myös seuraavassa linkissä: https://miro.com/app/board/uXjVPl46QSw=/?share_link_id=506811522119

Osio 3: Osaamistarpeiden ennakointiin liittyvät aineistot ja selvitykset taas pyrkii selvittämään, mitkä ovat aiheen kannalta oleellisia tietolähteitä ja julkaisuja tai selvityksiä.

Ensimmäiseen kierrokseen pääsee oheisesta linkistä: https://link.webropol.com/s/osaaminen2040