Suoraan sisältöön

Osaamistarpeiden ennakointi

Minkälaista osaamista Etelä-Savossa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Minkälaista osaamista Etelä-Savossa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Tälle sivulle rakentuu Etelä-Savon osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamalli.

Toimintamallin tarkoituksena on koota yhteen tietoa eri alojen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeista sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä, sekä tuoda sitä asiasta kiinnostuneiden hyödynnettäväksi ja arvioitavaksi. Toimintamallissa osallistetaan alueen keskeisiä toimijoita, huomioiden eri tahojen tuottama tilasto- ym. ennakointitieto.

Etelä-Savon osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamalli luodaan ja pilotoidaan Esavoennakoi 360º - Etelä-Savon ennakointihankkeessa (ESR).

Linkkejä muualla tehtävään osaamisen ennakointityöhön:

Millaista osaamista Suomi tarvitsee vuonna 2040? 

Mille väestölle? Ikäryhmäkohtaiset ja alueelliset väestöennusteet sekä uusien opiskelijoiden määrien ennuste kaikilla koulutusasteilla Suomessa 2018–2040 (pdf)

Vaikuttavaan ennakointiin: Valtakunnallisen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen (pdf)

Osaamisrakenne 2035 - Alakohtaiset tulevaisuuden osaamistarpeet ja koulutuksen kehittämishaasteet - Osaamisen ennakointifoorumin ennakkotuloksia. Opetushallitus.

Osaaminen 2035 - Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Opetushallitus.

Koulutus ja työvoiman kysyntä 2035 - Osaamisen ennakointifoorumin ennakointituloksia tulevaisuuden koulutustarpeista. Opetushallitus.

Osaamisen ennakointifoorumi - Osaamiskorttipakka. Opetushallitus. (pdf)

Kohti elinikäistä oppimista - Yhteinen tahtotila, rahoituksen periaatteet ja muutoshaasteet. Sitra. (pdf)

Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018 - 2037 - Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia. Eduskunan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018 (pdf)

The Future of Jobs Report 2020. World Economic Forum. (pdf)